Inox duplex

Inox duplex các dạng ống, tấm, láp, tròn đặc với các mác thép như: 1.4462, 318Ln, S31803, 303, sus303, sus303F, inox 440c, sus310s, 2507, 2101, 2102, 2202, 2304, 2205, 1.4593, 1.4517, 1.4470, 1.4460, 1.4469, 1.4463, 1.4362, inox 329, inox 32750, 32205, inox 4A, inox A890.  Hàng hóa xuất xứ nhập từ Trung Quốc

Close